Menu Zamknij

Wiercenia, Sondowanie, Monitoring

Firma Geoprofil specjalizuje się w wykonywaniu odwiertów pionowych:

  • w gruncie
  • betonie
  • asfalcie

Wykonujemy odwierty na potrzeby opracowań geotechnicznych, geologiczno-inżynierskich, ale także kontrolne w celu weryfikacji stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych. Wiercenia i sondowania wykonujemy do głębokości ok. 30-35m p.p.t. Montujemy monitoring piezometryczny i inklinometryczny. Dostosowujemy sposób wiercenia do rodzaju podłoża, oraz celu jakiemu powinno ono służyć. W zależności od warunków geologicznych odwierty przeprowadzamy różnymi systemami: okrętnym (ręcznym), obrotowym, udarowo-obrotowym, oraz rdzeniowym (na płuczkę).

W ramach wierceń, sondowań i monitoringu oferujemy:

  • Wiercenia w gruncie, betonie, asfalcie
  • Wiercenia świdrem spiralnym, a także pojedynczym, podwójnym oraz potrójnym aparatem rdzeniowym.
  • Pobieramy wszelkiego typu próbki np. NNS, NW
  • Wykonujemy sondowania sondami od lekkiej do super ciężkiej oraz CPT/CPTU.
  • Wykonujemy kompleksowy monitoring inklinometryczny (także ciągły), montujemy inklinometry w każdym rodzaju gruntów, skał itp. wraz z odczytami i interpretacją wyników.
  • Wykonujemy  kompleksowo monitoring piezometryczny (także ciągły).