Menu Zamknij

Pobór prób gruntu

W rama naszej działalności, wykonujemy pobór prób gruntu w celu wykonania badań fizyko-chemicznych oraz badań w kierunku zanieczyszczeń gruntu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi.