Menu Zamknij

Obsługa inwestycji budowlanych

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych: od budynków jednorodzinnych do dużych inwestycji – osiedla, zabudowa przemysłowa, drogowa.

 W ramach obsługi oferujemy:

  • odbiór dna wykopu i sprawdzenie zgodności warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją budowlaną,
  • badanie nośności i zagęszczenia gruntów rodzimych, wbudowanych, stabilizowanych
  • pobór oraz badanie laboratoryjne gruntów nasypowych
  • pełna dokumentacja powykonawcza
  • doradztwo inżynierskie podczas całego procesu budowlanego