Menu Zamknij

Geologia inżynierska

W zakresie geologii inżynierskiej, firma Geoprofil oferuje kompleksowe usługi geologiczne, polegające na rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Realizacją zadań z zakresu geologii inżynierskiej zajmujemy się od początku swojej działalności. Wykonujemy wiercenia i opracowujemy dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla potrzeb inwestycji zlokalizowanych na terenie całego kraju, w tym także na terenach osuwiskowych. Charakteryzuje nas precyzja i kompleksowość świadczonej usługi.

Realizując zadania z geologii inżynierskiej świadczymy usługi w zakresie:

  • Opracowywania i zatwierdzania Projektu robót geologicznych
  • Opracowywania i zatwierdzania Dokumentacji geologiczno – inżynierskich
  • Na zlecenie klienta opiniujemy Projekty robót geologicznych i Dokumentacje geologiczno – inżynierskie w Państwowym Instytucie Geologicznym.