Menu Zamknij

Badania geotechniczne

Badania geotechniczne to jeden z podstawowych filarów działalności firmy, polegający na ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz określeniu parametrów gruntów. Posiadamy w tym względzie doświadczenie, wiedzę oraz specjalistyczny sprzęt, co pozwala nam na wykonywanie zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami. Wykonanie badań geotechnicznych pozwala inwestorowi na odpowiednie posadowienie nieruchomości, zaprojektowanie odpowiednich fundamentów oraz poczucie pewności, że w pobliżu planowanych lub poczynionych inwestycji nie ma terenów zagrożonych takich jak osuwiska, czy tereny zalewowe.

W ramach badań geotechnicznych oferujemy:

  • Opracowanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektów geotechnicznych dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów liniowych (dróg, kolei, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych gazowych oraz energetycznych),
  • Wykonanie ekspertyz geotechnicznych wraz z oceną warunków geotechnicznych dla posadowienia obiektów budowlanych
  • Rozpoznanie warunków wodno-gruntowych
  • Wykonanie kontroli stanu gruntów poprzez badania płytą VSS i dynamiczną.
  • Wykonanie wierceń i sondowań do głębokości 30 m p.p.t
  • Doradztwo geotechniczne między innymi w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego, fundamentowania, posadowienia pośredniego.